Mając na uwadze specyfikę oraz charakter czynności notarialnych,
do każdej z czynności podchodzimy indywidualnie. Dlatego też samo ustalenie dokumentacji niezbędnej do ich dokonania wymaga również indywidualnego rozpatrzenia.
   W związku z powyższym poprzez osobiste stawiennictwo w Kancelarii
czy też kontakt telefoniczny, e-mailowy można uzyskać wszelkie
niezbędne informacje o wymaganych dokumentach, poznać koszty
związane z dokonaniem czynności, a także ustalić dogodny dla Klienta
termin.
strona www

Kancelaria Notarialna Olsztyn  Notariusz Olsztyn